รับตรวจสอบบัญชี

บริการรับตรวจสอบบัญชี


บริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 และเคยตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสหากรรม, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจพัฒนาอหังหาริมทรัพย์, ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจทางการแพทย์ และธุรกิจขายออนไลน์ เป็นต้น

ติดต่อเรา

สิ่งที่บริษัททำให้กับลูกค้า

  • ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเสนอแนะให้แก่ลูกค้าเมื่อเจอข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
  • ตรวจสอบรายการค้าระหว่างปีมีการยื่นภาษีถูกต้อง ครบถ้วน คำนวณภาษีประจำปี เพื่อป้องกันภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้า
  • ตรวจสอบรายการค้าระหว่างปี ได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี ลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชี
  • บริษัทฯ มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทำให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี ลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทฯ สามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง ลดภาระในเรื่องปัญหาของภาษีในการเข้าพบสรรพากร และค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
parallax background

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณรายการค้าและเอกสารประกอบรายการของบริษัท ซึ่งค่าบริการพิจารณาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบของพนักงานในทีมตามแผนการตรวจสอบบัญชีเป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถามค่าบริการ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

  

ส่งข้อความถึงเรา
ให้ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

    Line : 0909828201