บริษัท แอล.เอ็น.เอส. แอคเคาน์ติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

สำนักงานบัญชี ยินดีให้บริการด้านการทำบัญชีที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และจดทะเบียนบริษัท ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมให้คำแนะนำฟรี เรื่องบัญชี ภาษีอากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการกับเรา

 

เราให้บริการ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทำงานถูกต้องมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี รวดเร็ว ทันเวลา

ทำบัญชีกับ LNS ดีอย่างไร?

บริษัท แอล.เอ็น.เอส. แอคเคาน์ติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

  • จัดทำบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ
  • ได้รับการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
  • ลดความเสี่ยงจากการถูกปรับภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร
  • เคลียร์ประเด็นปัญหาภาษีอากรกับกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชี
  • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
  • ให้คำแนะนำทางด้านระบบบัญชี เอกสารทางบัญชี
  • แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
  • ทำงานถูกต้อง มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม ติดต่อง่าย

หากคุณกำลังประสบปัญหา นี้อยู่

โปรดติดต่อ LNS เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณ

ไม่รู้ว่าเมื่อไรควรจดบริษัท หรือ หจก.

ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

ไม่รู้ว่าจะวางแผนภาษีที่ถูกต้องอย่างไร

ไม่รู้ว่าต้องทำบัญชีอย่างไร เพื่อขอสินเชื่อธนาคาร

จ้างสำนักงานบัญชีแล้ว แต่ทำไมยังโดนสรรพากรเรียกพบ

เวลาต้องการคำปรึกษา ไม่สามารถติดต่อสำนักงานบัญชีได้

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา ฟรี

  

Line : 0909828201